Най-важните неща

Трябва да можете да живеете в динамичното напрежение между това да знаете и да не знаете ♥ Д-р Карън УАЙЪТ
Трябва да можете да живеете в динамичното напрежение между това да знаете и да не знаете ♥ Д-р Карън УАЙЪТ