невротично разстройство

Неврозата е сблъсък между желаното и действителното
Неврозата е сблъсък между желаното и действителното