независимост

Психично независимият човек няма нужда от други хора ♥ Уейн ДАЙЪР
Психично независимият човек няма нужда от други хора ♥ Уейн ДАЙЪР