Никола Ракитин

Нека видим как тая нощ ще се отвори небето ~ Никола В. РАКИТИН
Нека видим как тая нощ ще се отвори небето ~ Никола В. РАКИТИН