(Великденски спомен, 1978, Георги Ковачев)

Елисавета БАГРЯНА – ВЕЛИКДЕНСКА НОЩ
С бял цвят дърветата покрити
и цъфнали цветя в лехите.

Полъхва лек и ароматен
ветрец априлски над земята.

Нощта е тиха, топла, ясна –
това е пролетта прекрасна!

В небето хиляди звездици,
край храма хиляди свещици.

И храмът цял блести и свети
и пълен е с народ несметен.

Великденска нощ богомолна!
Душа радостна и волна

забравя грижи и умора
и вдига се в небето горе,

където Бог всеблаг царува
и всекиму добро дарува,

и в хор камбанен звън и песен
кънтят, звънят – Христос възкресе!

Иван ВАЗОВ – ВЕЛИКДЕН
Христос възкръсна!
Из гроба тъмни
той мрака пръсна:
пред нас да съмне.

Мъжът, детето
сега се радват,
играй небето,
трепери адът.

Да пейм, дружина!
Великден днес е!
Цял свят почина:
Христос възкресе!

Димитър ПОДВЪРЗАЧОВВЕЛИКДЕН
Днес, радостен, прегръщам пролетта,
изпращам зов на всяко ято птички
и с любовта човешка на Христа
днес искам да обичам всички, всички.

Па нека обезправени в света
ний, българите, да сме тъй самички –
ах, с любовта човешка на Христа
днес искам да обичам всички, всички.

Защото вярвам: иде славен ден
на наше Възкресение Христово –
и камъкът ще бъде отвален,
и правдата ще възсияй отново.

И днес съм радостен и възроден,
сърцето ми за обич е готово: –
о, камъкът ще бъде отвален
и правдата ще възсияй отново!

Никола РАКИТИН – ВЕЛИКДЕН
Разискрен ден над малкий град
раздига белите завеси.
Камбани празнични звънят,
и сякаш ангели вестят:
Христос възкресе!

И всеки цвят, и всеки клон
чело на слънцето поднесе.
Поле и лес и небосклон
се сляха във молитвен стон:
Христос възкресе!

Кънти съзвучен благослов
и дух пробуден се унесе.
За правда жаден и любов
във светлий на живота зов:
Христос възкресе!

Картина: Галерия Кавалет