Николай Бердяев

Ние живеем в безумен свят. Не сме забелязали, че човекът е станал безумен ♥ Николай БЕДРЯЕВ
Ние живеем в безумен свят. Не сме забелязали, че човекът е станал безумен ♥ Николай БЕДРЯЕВ