Николай ЛИЛИЕВ

И се влача без охота да живея, но и без сила да затворя прозорците, които гледат към живота ♥ ДЕБЕЛЯНОВ
И се влача без охота да живея, но и без сила да затворя прозорците, които гледат към живота ♥ ДЕБЕЛЯНОВ