нобелови речи

Четящият поезия човек се дава по-трудно от нечетящия ♥ Нобеловата реч на Йосиф БРОДСКИ
Четящият поезия човек се дава по-трудно от нечетящия ♥ Нобеловата реч на Йосиф БРОДСКИ