нобелови речи

Писателят не бива да бъде слуга на онези, които правят историята, а на тези, които я изтърпяват ♥ Албер КАМЮ
Писателят не бива да бъде слуга на онези, които правят историята, а на тези, които я изтърпяват ♥ Албер КАМЮ