нужда от признание

Нуждата да получим признанието на другите е основна човешка потребност ♥ Ноел БАТЪН
Нуждата да получим признанието на другите е основна човешка потребност ♥ Ноел БАТЪН