Шестте потребности на нашата природа

Two Human Beings (The Lonely Ones), 1896 by Edvard Munch

Трите аспекта на нашата природа (дух, душа и тяло)

В Светото писание човешкото същество е описано като създадено от дух, душа и тяло. (Послание на св. ап. Павла до Солуняни 5:23). Следователно, за да постигнем съвършенство във функциите на ума и тялото, трябва да зачитаме аспектите, които са свързани с всичките три съставни части на нашето същество. По отношение на съня, тялото отговаря на диети, упражнения и стимула за постигане на цели. Духът отговаря на аспектите на природата, които въздействат на хормоналното отделяне, като нощ и ден и така нататък, а душата реагира на емоции като любов, сила на характера, опрощение и честност. Ако се стремим да развием всички тези аспекти на нашето същество, ще стимулираме усъвършенстването на способността ни за сън.

Два аспекта на нашия характер – да правиш добро и да се чувстваш добре.

Освен тези фактори ние се нуждаем и от изява на личността ни в живота по начин, който отговаря на природата ни на мъж и на жена. 

Правилото “прави добро – чувствай се добре”.

Природата на мъжа и на жената изискват от нас да се изявяваме по взаимодопълващ се начин съобразно двете правила на съвместимостта и взаимната толерантност.

(1) Мъжът трябва да прави добро, за да се чувства добре, а жената трябва да се чувства добре, за да прави добро.

Когато мъжът има възможността “върши добри дела по света”, той ще се чувства добре и ще проявява желание да разпространява това добро около себе си. Когато в жената бъде предизвикано и породено усещането “да се чувства добре”, тя ще бъде добра и също ще дарява с добрина околните. Ако мъжът не може да накара жената да се чувства добре в заобикалящия я свят, а жената не поощрява мъжът да върши добри неща в своя свят, те ще имат проблеми в изпълнението на ролите си на съпруг, баща и приятел - за мъжа, и на съпруга, майка и приятел за жената. (Триединството на човешката природа). Същото се отнася за второто правило на съвместимостта и взаимната толерантност.

(2) Мъжът трябва да дава на жената сигурност и приятелство, а жената трябва да дава на мъжа кураж /стимул/ и приятелство.

Второто правило е свързано с най-важните черти на характера ни, които “ни поощряват” да правим добро и да се чувстваме добре. По природа, жената се нуждае от това да получава сигурност и да окуражава и стимулира, а мъжът се нуждае от подкрепа и от предоставянето на сигурност. За усвояването на изкуството да приемаш приноса и даровете на другия е необходимо и истинско приятелство.

История на заболяване. (Загуба на любовта поради отчуждаване).

Маргарет дойде при мен с проблеми със съня, които изпитвала в продължение на няколко години скоро след като последното й дете се оженило и напуснало дома. Съпругът й Бил се превърнал в много успешен бизнесмен по време на брака им, а тъй като Маргарет прекарала всички тези години в отглеждането на децата, не можела и не знаела как да му помогне след напускането на дома от децата им. Бил също се бил научил да се справя без поощрението и подкрепата на Маргарет в продължение на много години, поради което му било трудно да я въведе в бизнеса си на този късен етап. (Причината за тяхното отчуждаване не е в това, че са били семейство, а в това, че всеки от тях е имал отделен и самостоятелен живот). Безсънието на Маргарет било предизвикано от неспособността й да задоволи нуждата си да дава подкрепа и кураж. Тя се разплака, когато повдигнах този въпрос, и каза: “Чувствам се напълно безполезна и ненужна!”.

Толкова е лесно да се разклати една връзка, когато не подкрепяме и не се радваме взаимно на естествените нужди на другия. Единственото решение на този проблем беше Бил отново да съгради приятелството си с Маргарет и да пробужда и получава от нея подкрепа така, че тя да чувства неговата признателност и благодарност. Това отношение ще позволи на нейната личност да разцъфне, а любовта, която бяха изпитвали преди да се отчуждят, щеше отново да израстне.

Това, от което се нуждае нашата личност (Признание)

Независимо от мъжката и женската ни природа и от характера ни, всички ние притежаваме едно нещо, което поддържа и изгражда нашата личност, и това е нуждата от признателност и благодарност, потребността от признанието на другите.

Нуждата да получим признанието на другите е основна потребност още от ранните ни детски години. Всеки от нас има нуждата да печели признание, което стимулира нашата личност, и тази потребност е толкова важна за нашето душевно състояние, че липсата на признание може да доведе до тежки пристъпи на безпокойство, раздразнителност и дори депресия. Причината за тази дълбока потребност на човешката природа е изграждането на автоматичен модел на поведение вследствие на големите дози внимание, подкрепа, одобрение и похвали, които получаваме, когато сме бебета и подрастващи деца. Когато ни подкрепят и поощряват да правим първите си крачки и да кажем първите си думи и дори когато си играем или правим нещо заедно с родителите си, ние получаваме признание. 

Когато пораснем, ние трябва да се научим да развием нови способности, за да печелим признание. Колкото повече растем и се превръщаме във възрастни хора, толкова повече се налага да даваме, за да получаваме в замяна. Природата изисква в развитието и растежа си всички ние да научим изкуството да задоволяваме нуждата на всяко човешко същество да получи признание. Дори хората, които са постигнали големи успехи в живота си, няма да бъдат удостоени с признание и уважение, ако самите те не могат да оценят и да признаят достойнствата на другите и да ги дарят с чувството на признателност в общата борба за щастие и удовлетворение в живота. Ето защо много успели и богати хора все пак изпитват неудовлетворение и депресия, въпреки че сякаш всичко в техния живот е розово. Когато детето извика родителя си да дойде и да види какво е направило, няма почти никакво значение какво всъщност е направило детето, а как ние ще реагираме и ще отговорим на неговия зов и как ще му дадем подкрепата и одобрението си. Всеки около нас има нуждата получи признание в определена област на своя характер и ако ние можем да задоволим тази специфична потребност, ще предизвикаме и получим най-истинското уважение. Понякога самото признание е достатъчно за кратко време да разреши всеки от нашите проблеми със съня и да ни зареди с достатъчно енергия, за да се включим в най – близко провеждащото се спортно състезание и да спечелим безпроблемно първото място.

От: „Прекрасен сън - изобилие от енергия”, Ноел Батън
Картина: Two Human Beings (The Lonely Ones), 1896 by Edvard Munch