октомври

През септември се прави туршия, през октомври се суши грозде ♥ Мария ДИМКОВА
През септември се прави туршия, през октомври се суши грозде ♥ Мария ДИМКОВА