отчуждение

Колко е трагично, че повечето хора умират без да са се родили ♥ Ерих ФРОМ
Колко е трагично, че повечето хора умират без да са се родили ♥ Ерих ФРОМ