Пърси Биш ШЕЛИ

Геният на Байрон избледняваше заедно с младостта му
Геният на Байрон избледняваше заедно с младостта му