Пеньо Пенев

Ти моята любов прости! Сърцето ти не ми е длъжно... | Пеньо ПЕНЕВ
Ти моята любов прости! Сърцето ти не ми е длъжно... | Пеньо ПЕНЕВ