Романтичните писма на поета до любимата му Сотирка Робева - Ира

Август, 1952 

Любима, 

Ти не си добре! 

А това значи, че и аз не съм добре, въпреки че съм прекалено здрав!

Мъка ми е за тебе!

Но, дете мое, аз вярвам в тебе така, както вярвам в себе си, в живота и правдата! 

Не падай духом! Знаеш, че всичко, колкото и трудно да бъде – ще отшуми като пролетен дъжд!

Знай – 

Да загубиш пари, богатство – е НИЩО.

Да загубиш ЧЕСТ – загубила си много.

Но да изгубиш ВЯРА – загубила си всичко! 

Помни това! Не отстъпвай в живота ни крачка назад!

Ти имаш сили! Ти заслужаваш щастие! 

Обичам те, и със всичко, всякога бих ти помогнал!

Нека бъдем бодри и уверени! Иде нашият ден!

Пеньо

От: „Пеньо Пенев. Поетът с ватенката”, Любен Георгиев, 1965 
Снимка: Дом-музей „Пеньо Пенев” - Димитровград