Писма от Земята Автобиография

Нашата цивилизация е забележителна с нищетата си ♥ Марк ТВЕН
Нашата цивилизация е забележителна с нищетата си ♥ Марк ТВЕН