Плутарх

Ако си човек, победи ме със слово ~ За думите с мъдрост
Ако си човек, победи ме със слово ~ За думите с мъдрост