Най-новият доклад на "Репортери без граници" отреди на България далечното 111-то място в годишната класация, оценяваща Световния индекс за свобода на словото в 180 държави. След Боливия и пред Централноафриканската република, ние сме на последно място не само в ЕС, но и сред страните от Западните Балкани.

За словото, с думи силни и ясни от творци, просветители и народи.

(„Eugene Onegin & Vladimir Lensky's duel” by Ilya Efimovich Repin, 1899, Pushkin Museum of Fine Arts)

Словото е пълководец на човешката сила. 
Владимир МАЯКОВСКИ

Думите имат своя собствена душа.
Бертолт БРЕХТ

Чрез словото изразяваш съзидателната си сила. Бъди безгрешен в словото си.
Дон Мигел РУИС

Където думите са малко, там тежат. 
ШЕКСПИР

Цени думите. Всяка една може да се окаже последна. 
Станислав Йежи ЛЕЦ

Бащата на думите е умът, а майката – езикът. 
Калмикска мъдрост

Ако си човек, победи ме със слово. 
Каракалпакска поговорка

Не хаби думи за онзи, с който е безполезно да се говори. 
Корейска мъдрост

Перото е по-силно от сабята само ако сабята е много малка, а перото много остро.
Тери ПРАТЧЕТ

Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.
КОНФУЦИЙ

Имаме две уши и една уста, та повече да слушаме и по-малко да говорим.
ЗЕНОН

Словото е сянката на делото. 
ДЕМОКРИТ

Истинските думи не са приятни, приятните думи не са истински. 
Лао ДЗЪ

Каквато дума кажеш, такава ще получиш в отговор.
ОМИР

Нашето ухо е като предвериe - ако думите влизат в него, както им падне, в безпорядък, едва ли ще проникнат във вътрешните покои, в разума на сърцето.
КВИНТИЛИАН

Веднъж изпусната думата не се връща назад. 
ХОРАЦИЙ

Силата на словото се състои в умението да се изрази много с малко думи. 
ПЛУТАРХ

Думите, които идват от сърцето, винаги достигат до сърцето. 
НИЗАМИ

Езикът е най-опасното оръжие. Раната от меч зараства, раната от дума – не.
Педро Калдерон де ла БАРКА

Опитът твърде често ни учи, че хората над нищо не са така малко властни, както над своя език. 
СПИНОЗА

Както може да се разпознае човек по обществото, в което се движи, така може да се съди за него по езика, с който се изразява. 
Джонатан СУИФТ

Няма нищо по-силно от  словото. 
МЕНАНДЪР

Словото е отражение на мисълта. Непонятна ли е мисълта, и словото ще е такова.
Висарион БЕЛИНСКИ

Многословието обикновено поражда скука. 
Мигел де СЕРВАНТЕС

Да говориш без да мислиш, е като да стреляш, без да се целиш.
Мигел де СЕРВАНТЕС

Думите са всичко, което имаме. Изпитвам любов към думите, единствено с думите съм имал любов.
Самюъл БЕКЕТ

Твърде старателното търсене на думи, често погубва цялата реч. Най-добрите думи са тези, които се явяват самите себе си. Те изглеждат подсказани от самата истина. 
КВИНТИЛИАН

Колкото е по-прекрасна мисълта, толкова е по-звучна фразата. 
Гюстав ФЛОБЕР

Думите трябва да бъдат само дрехи на мислите, точно по мярка. 
Жак РЕНАР

Животът е кратък. Няма време да оставяме важните думи неизказани. 
Паулу КОЕЛЮ

Лошо употребените думи причиняват толкова заблуждения, колкото и невежество.
Пиер БУАСТ

Думите са единственото, което ще живее вечно. 
Уилям ХАЗЛИТ

Силата на словото е безпределна. 
Емил дьо ЖИРАРДЕН

Където не е загинало словото, там и делото още не е загинало.  
ХЕРЦЕН

На света няма нищо по-силно и по-безсилно от словото. 
ХЕРЦЕН

Думата не е дума, а далечно и слабо ехо на мисълта. 
Гюстав ФЛОБЕР

Думите ни имат крила, но често летят не в посоката, в която желаем. 
Джордж ЕЛИЪТ

Думите трябва да се мерят, не да се броят. 
Словенска поговорка

Казаната дума, става чужда. 
Източна мъдрост

Картина: Wikimedia Commons