поеми

За доброто се готвим постепенно и дълго, подлеци ставаме изведнъж ~ Стефан ЦАНЕВ
За доброто се готвим постепенно и дълго, подлеци ставаме изведнъж ~ Стефан ЦАНЕВ