провал

Вместо да се отказвате, направете крачка назад ~ Джия ДЖИЯНГ
Вместо да се отказвате, направете крачка назад ~ Джия ДЖИЯНГ