психолофия

Гневът е най-привлекателната отрицателна емоция ♥ Даниъл ГОЛМАН
Гневът е най-привлекателната отрицателна емоция ♥ Даниъл ГОЛМАН