Ричард ГИЪР

Никой не може да се скрие от собствената си отрова ~ Ричард ГИЪР
Никой не може да се скрие от собствената си отрова ~ Ричард ГИЪР