Роберт Шуман

По-добре да беше ринал сняг с лопата, отколкото да драска по нотна тетрадка ♫ Великите композитори един за друг 
По-добре да беше ринал сняг с лопата, отколкото да драска по нотна тетрадка ♫ Великите композитори един за друг