На всички ни се струва, че великата музика трябва да облагородява и да предразполага към доброжелателство и възвишени чувства. Да, ама не! У мнозина знаменити композитори, благото чувство не било твърде характерно, а как можеш да нахраниш един вреден гений, ако не с изтънчена гадост относно негов събрат-композитор?

Ето една звучна селекция от язвително-вредни критически нападки на знаменити композитори по адрес на не по-малко величайши техни колеги.

(Franz Liszt Fantasizing at the Piano, 1840 by Josef Danhauser)

Росини щеше да бъде велик композитор, ако учителят му го беше шляпал както следва по задника.
Лудвиг ван БЕТОВЕН

На мен ми харесва вашата опера. Моля ви, ще напиша и музиката към нея. 
БЕТОВЕН, към автора на пиеса, чийто сюжет Бетовен използва за своята опера „Фиделио”

Колко е хубаво, че това не е музика!
РОСИНИ, за „Фантастична симфония” на Хектор Берлиоз

У Вагнер има приятни моменти, но ужасните са четвърт час. 
РОСИНИ

Да се оцени операта на Вагнер „Лоенгрин” от първия път е просто невъзможно. Но да я слушам втори път, изобщо не възнамерявам.
РОСИНИ

Вагнер не може да напише подред дори четири такта – не просто красива, а просто добра музика. 
Роберт ШУМАН

Казаха ми, че Сен-Сан съобщил възторжено на публиката, че от началото на войната е съчинил музика за сцена, мелодии, елегии и пиеси за тромбон. За музиката щеше да е по-добре, ако вместо това, той бе правил гилзи за снаряди.
Морис РАВЕЛ

Да слушаш Пета симфония на Ралф Воън Уилямс е все едно 45 минути да съзерцаваш крава.
Аарон КОПЛАНД

Нямам търпене да чуя неговите още по-разгърнати произведения.
Игор СТРАВИНСКИ за пиесата на Джон Кейдж „4’33”, в която няма нищо друго, освен 4.30 минути пълна тишина. 

Твърде много музикални съчинения свършват доста по-късно след края. 
Игор СТРАВИНСКИ

Шопен е композитор за дясна ръка.
Рихард ВАГНЕР 

Всичко, което е нужно, за да се пише подобна музика – огромна мастилница.
Игор СТРАВИНСИКИ за музиката на Оливие Месиен

Много ми се понрави неговата опера. Всичко, освен музиката в нея. 
Бенджамин БРИТЪН да операта на Стравински „Похождения повесы”

По-добре да беше ринал сняг с лопата, отколкото да драска по нотната тетрадка. 
Рихард ЩРАУС за музиката на Арнолд Шьонберг

Бах, пълен с фалшиви ноти. 
Сергей ПРОКОФИЕВ за музиката на Игор Стравински

Той пишеше прекрасни опери, но ужасна музика. 
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ за Пучини

Източник: izbrannoe.com

Картина: Franz Liszt Fantasizing at the Piano, 1840 by Josef Danhauser - Wikimedia Commons