руски пословици

От Русия ~ Ако целият народ въздъхне, ще духне вятър
От Русия ~ Ако целият народ въздъхне, ще духне вятър