Самурай

Хората ще ти станат врагове, ако твърде бързо се издигнеш в живота ~ Записките на самурая
Хората ще ти станат врагове, ако твърде бързо се издигнеш в живота ~ Записките на самурая