„Потърсиш ли пари - намират се. Не е толкова лесно да намериш добър човек.”

След смъртта на господаря си през 1700 г. самураят Ямамото Цунетомо, васал на клана Набешима, станал будистки монах. В продължение на 7 години, млад самурай записвал неговите спомени и напътствия, които оформили ръкописа „Записки за онова, що чух под сянката на листата“. Макар осъден на изпепеляване, този труд се превърнал в скритото съкровище на клана Набешима, а през 1716 г. бил публикуван под заглавието „Хагакуре“ (в превод „Скрити листа“). Въпреки многократните посегателства през вековете, самурайският кодекс бушидо продължил своя поход във времето, а Хагакуре заел достойно място в световната съкровищница на мъдростта, наред с „Към себе си” на Марк Аврелий, „Изкуството на благоразумието” на Грасиан и „Афоризми за житейската мъдрост” на Шопенхауер. 

...

~ Врагът не се преодолява с разсъдливост.

Господарят Аки заявил, че той не желае наследниците му да изучават военна тактика. Той казал: „На бойното поле, почнеш ли да разсъждаваш, то няма край. Врагът не се преодолява с разсъдливост. Когато си пред бърлогата на тигъра е най-важно да си неблагоразумен. Затова познавачът на военните тактики е изпълнен с толкоз много съмнения, че краят им не се вижда. Моите наследници няма да прилагат военни тактики.“

~ Каквито и да са обстоятелствата, трябва да си настроен да победиш.

По думите на господаря Наошиге:

Има нещо, на което всеки млад самурай трябва да обърне внимание. В мирно време, когато слушаш истории за битки, никога не трябва да си задаваш въпроса „В подобна ситуация как ли би трябвало да постъпи човек?“. Изключено е да изричаш подобни думи. Как човек, който е обладан от съмнения дори в собствената си стая, ще постигне нещо на бойното поле?

Има едно изречение, което гласи: „Каквито и да са обстоятелствата, трябва да си настроен да победиш. Дръж първото копие под ръка за боя.“ Макар да излагаш живота си на риск, нищо не може да се направи, когато ситуацията не се развива според предвиденото.

~ Няма нищо толкова мъчително, колкото съжалението.

Няма нищо толкова мъчително, колкото съжалението. Всички желаем то да ни отмине. Обаче, когато сме много щастливи и ликуваме, или когато обикновено се хвърляме в нещо необмислено, по-късно сме угнетени и нещастни. Така е защото в повечето случаи не обмисляме нещата предварително и сега съжаляваме. Несъмнено ние не трябва да се обезсърчаваме, а когато сме щастливи — нека останем спокойни.

~ Потърсиш ли пари — намират се. Не е толкова лесно да намериш добър човек.

Ето някои поучения на Ямамото Джинемон:

- Целеустремеността преодолява всичко.

- Връзвай даже печено пиле.

- Не преставай да пришпорваш галопиращия кон.

- Човек, който те критикува открито, не заговорничи.

- Човек живее в своето време, но името му остава до веки веков.

- Потърсиш ли пари — намират се. Не е толкова лесно да намериш добър човек.

- Измини с един свестен човек сто метра и той ще ти каже поне седем лъжи.

- Да питаш за нещо, което знаеш, е вежливост. Да питаш, когато не знаеш, е правилото.

- Увий своите стремления в борови иглички.

- Не зяпай с широко отворена уста и не се прозявай пред друг. Прикрий се с ветрило или ръкав.

- Сламена шапка или шлем трябва да се носят килнати напред.

***

~ Кой кого ще победи тогава, зависи от вяра и съдба.

Принцип на военното изкуство е, че човек просто трябва да жертва живота си и да се бие. Ако и противникът му направи същото, силите са изравнени. Кой кого ще победи тогава, зависи от вяра и съдба.

~ Същественото при говоренето е да не говориш изобщо.

Същественото при говоренето е да не говориш изобщо. Ако мислиш, че можеш да свършиш нещо, без да говориш, направи го, без да промълвиш и дума. Ако нещо не може да бъде свършено без говорене, кажи само няколко обмислени думи.

Да си отваряш устата необмислено води до посрамване и много пъти хората обръщат гръб на такъв човек.

~ Хората ще ти станат врагове, ако твърде бързо се издигнеш в живота.

Хората ще ти станат врагове, ако твърде бързо се издигнеш в живота и така от теб полза няма да има. Като се издигаш бавно в света, хората ще бъдат твои съюзници и щастието ти е осигурено.

В дългосрочен план, независимо дали си бърз или бавен, щом хората са на твоя страна, няма опасност. Казват, че успехът, за който си задължен на другите, носи най-голяма сполука.

Из: „Записките на самурая: Хагакуре”, Ямамото Цунетомо, изд. Изток-Запад
Изображение: Samurai in Armour, hand-coloured albumen silver print by Kusakabe Kimbei - J. Paul Getty Museum
Корица: amazon.com