Воините-благородници, верни на честта, предани на идеята. Войната е тяхната професия, мечът е тяхното сърце. Самураите следват неотклонно неписаните закони за морала, воинската доблест и предаността Бушидо. Бушидо е повлиял на будизма, а и будизмът е повлиял на Бушидо.

Елементите на будизма, изградени в Бушидо са пет - умиротворяване на емоциите, спокойно приемане на неизбежното, себеконтрол пред лицето на всяко събитие, едно по-непосредствено изучаване на смъртта, повече отколкото това на живота, скромност, стигаща до бедност.

Пътят на самурая – Бушидо, е повелителен и безусловен. Трениране на тялото чрез несъзнателното е нещо основно в него. Този Път съдържа седем основни принципа:

• Ги: правилно решение, взето с хладнокръвие, правилно поведение и отношение към истината. Щом трябва да умрем, значи трябва да умрем. Справедливост.
• Ю: смелост, обагрена с героизъм.
• Жин: универсална любов, благосклонност към човечеството, състрадание.
• Рей: правилни постъпки  действия  най-същественото качество, вежливост.
• Макото: пълна искреност, правдивост.
• Мелиьо: чест и слава.
• Чуго: преданост, лоялност.

За самурая овладяването на секретите в бойните изкуства било равносилно на безкрайния Път, на духовно и нравствено самоусъвършенстване в името на най-вярно изпълнение на дълга.

Тези снимки представят последните самураи на Страната на изгряващото слънце, направени в периода 1863-1900 г. Макар смелите воини на честта да са останали в историята, повелите на Бушидо оцеляват до днес и задават националния морален код на млада Япония.

Снимки: mashable.com