сър Уолтър Скот

Всички поети са подражавали на ОМИР, но сам той не е подражавал никому
Всички поети са подражавали на ОМИР, но сам той не е подражавал никому