съжаление

Да искаш да бъдеш щастлив, отричайки реалността е лош избор ♥ Д-р Етиен ЖАЛАНК
Да искаш да бъдеш щастлив, отричайки реалността е лош избор ♥ Д-р Етиен ЖАЛАНК