себеприемане

Човек не може да стане такъв, какъвто иска да бъде, докато не приеме, че е това, което не иска да бъде ♥ Лиз БУРБО
Човек не може да стане такъв, какъвто иска да бъде, докато не приеме, че е това, което не иска да бъде ♥ Лиз БУРБО