Селин Дион

Единственият сериозен неуспех в живота, това е ако не сте се научили да бъдете щастливи ♥ Селин ДИОН
Единственият сериозен неуспех в живота, това е ако не сте се научили да бъдете щастливи ♥ Селин ДИОН