Шестте аспекта на теософията

Носи си кръста; влез в търпението, в кроткия живот ♠ Якоб БЬОМЕ
Носи си кръста; влез в търпението, в кроткия живот ♠ Якоб БЬОМЕ