Шестте аспекта на теософията

Алчността е като прасе, което няма насищане, тя е самото сърце и воля на дявола ♥ Якоб БЬОМЕ
Алчността е като прасе, което няма насищане, тя е самото сърце и воля на дявола ♥ Якоб БЬОМЕ