Шри Чинмой

Радостният ум винаги е бил най-сигурният път към здраво тяло ~ Шри Чинмой
Радостният ум винаги е бил най-сигурният път към здраво тяло ~ Шри Чинмой