„Омразата е прикрита форма на любов.“

Шри Чинмой е роден в Източен Бенгал, понастоящем Бангладеш през 1931, и е най-малкото от седемте деца в семейството. След смъртта на двамата си родители, 12-годишният Чинмой постъпва в ашрама на Шри Ауробиндо – духовна общност в Южна Индия. Там той прекарва следващите 20 години в духовна практика, включваща многочасови медитации, спорт, писане на стихове, есета и духовни песни. Самият той твърди, че е написал 13 000 песни, 1 120 книги и е нарисувал 5 милиона рисунки на птици, носещи послания за мир.

Шри Чинмой разглежда непрестанния копнеж на сърцето за все по-извисени и по-дълбоки реалности като духовна сила, която е в основата на всеки голям напредък в религията, културата, спорта и науката. Като живеят с повелите на сърцето, стремейки се към непрекъснато себенадминаване, хората могат да изведат на преден план най-доброто от себе си и да намерят своя път към истинското удовлетворение.

Шри Чинмой умира през 2007 година в Ню Йорк.

Можете да дадете само това, което имате. Можете да получите само толкова, колкото сте дали.

Падането не е провал. Провал е желанието да останеш да живееш там, където си паднал.

Трябва да вярваш в себе си дори тогава, когато целият свят се съмнява в теб.

Позволи на всяка грешка да ти даде велик урок: всеки залез е начало на много-много ярък и голям изгрев…

Първо се убеди, че знаеш истината, преди да говориш на другите за нея.

Мразиш някой, когото наистина искаш да обичаш, но когото не можеш да обичаш. Може би той самият те възпрепятства. Това е прикрита форма на любов.

Можеш да мразиш само някой, който можеш и да обичаш, защото ако действително нямаш чувства, не би могъл да събереш достатъчно енергия, за да го мразиш.

Бъди универсален в любовта си. Ще видиш, че Вселената е отражение на вътрешния ти живот.

Ако някога се осмелиш да се сражаваш с омразата, знай, че единственото оръжие срещу нея е любовта.

Този, който обича никога не остарява. И Бог е най-добрият пример за това.

Когато силата на любовта замени любовта към силата, човекът ще има ново име: Бог.

Вчера бях умен, исках да променя света. Днес съм мъдър и затова променям себе си.

Тук и сега е най-доброто време. Не мечтай за по-добро.

Не се бави. Ако се бавиш, няма да стигнеш целта. Този, който чака, не може да преуспее.

Невъзможно е само дума от речника.

Една-единствена усмивка мигновено увеличава красотата на Вселената.

Усмихвай се, усмихвай се на мислите си колкото се може по-често. Усмивката ти значително ще намали разкъсващото напрежение в ума ти.

Вслушвай се във вътрешната си светлина. Тя ще те напътства. Вслушвай се във вътрешния си мир. Той ще те храни. Вслушвай се в любовта в теб. Тя ще те проеобарзи, обожестви и обезсмърти.

Идва време в живота на търсещия, в който открива, че е едновременно обичаният и обичащият.

Раят и бог не са далече или високо. Те са дълбоко в нас. Раят не е отдалечено място, където има дървета, къщи и разни неща. Раят е душевното състояние вътре в нас. Търсачите на вечната истина откриват своя вечен рай във вдъхновените си сърца.

Музиката е универсалният език. Не е нужно да учим някакъв специален език, за да общуваме с другите, ако можем да свирим музиката на душата.

Душевната музика е най-близко до медитацията, тя носи красотата и аромата на тишината, посланието на по-висшите вътрешни светове.

Онова, което умира, всъщност не умира. Ние не го виждаме и затова ни се струва, че е мъртво. Смъртта е само още един бряг на морето на Реалността. Смъртта е само още един път към Брега на Божията Реалност.

Нашата цел е да вървим от светло към по-светло и все по-светло, от висше към по-висше и най-висше. И дори в най-висшето нашият напредък не спира, защото Самият Бог е във всеки от нас, а Бог всеки миг надминава Своята собствена Реалност.

Има само един Абсолютен Всевишен. Всички религиозни вярвания обожават един и същи Бог, но те се обръщат към Него различно.

Без значение дали я приемаш или отхвърляш, Божията любов е постоянна.

Моята физическа смърт не е краят на моя живот - аз съм вечно пътуване.

Снимки: srichinmoyphoto.com