Що е щастие

♥ Да бъдете щастливи означава да придобиете ония блага, към които душата ви се стреми
♥ Да бъдете щастливи означава да придобиете ония блага, към които душата ви се стреми