Силата на намеренията

Когато човек поема отговорност за своя живот, той получава свободата да избира ♥ Валерий СИНЕЛНИКОВ
Когато човек поема отговорност за своя живот, той получава свободата да избира ♥ Валерий СИНЕЛНИКОВ