Согиал РИНПОЧЕ

Да таиш нещо дълбоко в себе си е като да задържаш дъха си ~ Мъдростта на Изтока
Да таиш нещо дълбоко в себе си е като да задържаш дъха си ~ Мъдростта на Изтока