Философските възгледи на Изтока обикновено са толкова различни от тези на Запада, че дори преводът на отделни понятия създава огромни затруднения, да не говорим за смисъла на изложените идеи, които при определени обстоятелства е по-добре да се оставят непреведени. Оригиналните будистки писания сами по себе си съдържат образи и идеи, които са повече или по-малко неразбираеми за средния европеец.  Но все пак за западното съзнание не е толкова трудно да схване какво разбира един мистик под просветление или какво означава то в религиозната словесност. За различните пътища, които водят към него, накратко:

Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия и въобще да не тръгнеш по него.
Буда

Ние може да викаме "Нека да има мир", но това няма да ни донесе истински мир. Мирът ще настъпи в света около нас само, когато всеки човек се научи да укротява смущенията възникнали в собствения ум.
Чокий Нйима Ринпоче

Острият интелект е нож с две остриета. Той може да бъде използван за съзидаване или за разрушаване, за да разреже цирея на невежеството или за да обезглави самия човек. Интелектът е правилно ръководен само след като умът е осъзнал неизбежността на духовния закон.

Интуицията е ръководство на душата, естествено проявяващо се в тези мигове, когато умът на човек е спокоен. Почти всеки е имал необяснимо точно „предчувствие" или успешно е предавал мислите си на друг.

Човешкият ум, освободен от смущенията на безпокойството, може чрез антената на интуицията да осъществи всички функции на сложен радиоапарат – да предава и приема мисли, да изключва нежеланите мисли. Както мощността на радиото зависи от количеството електрически ток, който може да използва, така и човешкото радио се енергизира в съответствие със силата на волята, която всеки индивид притежава.

Всички мисли вечно вибрират в космоса. Чрез дълбока концентрация човек е в състояние да улови мислите на всеки ум, жив или мъртъв. Мислите са вкоренени във вселената, а не в индивида; една истина не може да бъде създадена, а само възприета. Погрешните мисли на човека произтичат от несъвършенство в способността му за различаване.

Всички човешки бедствия произтичат от престъпване на вселенския закон. В Писанията се подчертава, че човек трябва да удовлетвори законите на природата, без в същото време да дискредитира божественото всемогъщество.
Йогананда

Плачът и гръмкият смях изменят чертите на лицето и водят към загубване на невъзмутимостта. Радост и печал – те идват отвън, засягат нашите вътрешни чувства, а оттам се проявяват в нашето поведение. Така, когато вие узнаете за смъртта на сина, печалната вест идва при вас от другите. Тя влиза през ушите, засяга чувствата, а лицето придобива скръбен вид. Напротив, когато вие слушате за успехи на своя син, добрата вест идва при вас от другите, прониква през ушите, а на лицето ви се появява усмивка.

Вътре у вас няма нито радост, нито печал. Те идват отвън. Когато чувството на радост или печал завърши, усмивката или скръбта се отдръпват от вашето лице и то отново става съвършено обикновено. Хората са склонни да виждат само различията и не виждат постоянството зад тях. Човек, който знае постоянството на невъзмутимостта, леко следва измененията. Ако чувствата на радост и печал проникваха дълбоко, те биха били неизменими. Но те идват и отминават неочаквано.

Всички емоции са мимолетни. Нашият истински ум ги отразява, като огледало. Ако в съзнанието ви преобладават отраженията, вие имате работа с мимолетности. Ако съзнанието ви остава чисто, като огледало, вие се докосвате до неизменното.
Такуан Сохо

Навиците на човек ускоряват или забавят неговия успех. Животът ви не се контролира от преминаващите вдъхновения или брилянтните ви идеи, а по-скоро от изградените ментални навици.
Парамаханса Йогананда

Губиш половин живот, за да очароваш други.
Втората половина губиш да преживяваш тревоги,
причинени от други.
Остави тази игра, игра я достатъчно!
Руми

Основното заблуждение на човечеството се корени в предположението, че аз съм тук, а ти – там.
Ясутани Роши

Знай че всяка доброта, проявена към теб не може да бъде изплатена – това не е разменна монета, а нещо еднопосочно и безценно. Единственото което можеш да направиш е самият ти да проявяваш доброта.
Падмасамбхава

На всеки му стигат неговите мисли. Пред хората обмисляй думите си, пред себе си – мислите си.
Вантала

Срещнеш ли богат и знатен, не е трудно да бъдеш вежлив, трудно е да бъдеш радушен. Срещнеш ли беден и самотен, не е трудно да бъдеш милостив, трудно е да бъдеш вежлив.
Чън Дзижу

Да таиш нещо дълбоко в себе си е като да задържаш дъха си. Единственият начин да постигнеш нещо във физическата вселена е да се отдалечиш от него. Пусни го и то ще бъде твое завинаги.
Дийпак Чопра

Твоята мантра е благодаря. Просто продължавай да казваш благодаря. Не обяснявай. Не се оплаквай. Просто кажи благодаря. Кажи благодаря на битието.
Муджи

Картина (заглавна): The Double Secret, 1927 ~ Rene Magritte
Изображения: Pinterest