социален експеримент

Трудът ли превръща маймуната в човек или парите превръщат хората в маймуни?
Трудът ли превръща маймуната в човек или парите превръщат хората в маймуни?