социално неравенство

С развитието на човешкия род мъките се увеличаваха заедно с хората ♥ Жан-Жак РУСО
С развитието на човешкия род мъките се увеличаваха заедно с хората ♥ Жан-Жак РУСО