Сръбския Златоуст

В нашата любов към себе си няма нито познание, нито почит, нито жертване ╫ Св. Николай Велимирович
В нашата любов към себе си няма нито познание, нито почит, нито жертване ╫ Св. Николай Велимирович