Стоян Омарчевски

1 ноември да се превърне в култ на българския народен гений ♥ Стоян ОМАРЧЕВСКИ
1 ноември да се превърне в култ на българския народен гений ♥ Стоян ОМАРЧЕВСКИ