Сун Дзъ

Ако не познаваш нито врага, нито себе си, ще губиш всяка битка | Сун ДЗЪ
Ако не познаваш нито врага, нито себе си, ще губиш всяка битка | Сун ДЗЪ