„Изкуството на войната“ е първата в света книга за самообучение. Написана е през 510 г пр. н. е. върху бамукови ленти от китайския пълководец, стратег и мислител Сун Дзъ. Прочутият му трактат за военна стратегия оказва значително влияние върху азиатската история и култура като напътствие за императори и генерали и притежава вечна мъдрост, която можете да използвате и за собствения си успех.

Докато говориш не точно това, което мислиш,
Докато слушаш не точно това, в което вярваш,
Докато правиш не точно това, което ти се иска
През цялото време живееш, не точно ти!

Не съществуват повече от пет звука. При все това съчетанията им дават живот на повече мелодии, отколкото някога могат да бъдат чути.

Не съществуват повече от пет основни цвята - син, жълт, червен, бял и черен. При все това съчетанията им създават повече багри, отколкото някога могат да бъдат видени.

Не съществуват повече от пет основни вкуса - кисел, лютив, солен, сладък и горчив. При все това съчетанията им пораждат повече вкусови усещания, отколкото някога могат да бъдат изпитани.

В битка няма повече от два начина на нападение - пряк и косвен. При все това съчетанията им водят до безкрайни вериги от ловки ходове.

Щом прекосиш река, отдалечи се от нея.

Смирени думи и усилени приготовления са знак, че врагът ще настъпи. Дръзки приказки и построяване като за атака са знак, че ще се оттегли.

Ако познаваш и врага, и себе си, победата ти ще е безсъмнена. Ако познаваш Небето и Земята, победата ти ще е пълна.

Да бъдеш непокорим зависи от теб; да бъдеш покорим зависи от врага ти.

Сто пъти да влезеш в битка и сто пъти да победиш - това не е най-доброто. Най-доброто е да покориш чуждата армия без да се сражаваш.

Този, който знае кога може да се сражава и кога не, ще бъде победител.

Владетелят може да бъде сравнен с лодка, а народът – с вода. Водата може да носи лодката, но може и да я преобърне…

Когато видиш добро, следва да се отнесеш към него почтително и да провериш, има ли го в теб това качество. Когато видиш нещо лошо, следва да се отнесеш към него с презрение и да провериш, няма ли го в теб това качество.

Ако не знаеш, какви са децата ти, гледай техните приятели.

Когато съвършеният човек придобие големи знания спрямо които ежедневно проверява себе си и анализира своето поведение, тогава той е мъдър и не правиш грешки.

Да откъснеш есенен стрък не е проява на голяма сила. Да виждаш слънцето и луната не е признак за остър взор. Да чуеш трясъка на гръмотевицата не е свидетелство за добър слух.

Когато у човек има много свободно време, той не постига много.

С този, който обича да спори, не бива да се влиза в пререкания.

Този, който правилно посочва моите грешки - мой учител, този който правилно посочва моите верни постъпки - мой приятел; този, който ме ласкае - мой враг.

Има пътища, които не бива да се следват; войски, които не бива да се нападат; градове, които не бива да се обсаждат; позиции, които не бива да се оспорват; заповеди на владетеля, които не бива да се изпълняват.

Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.

Грешните качества и постъпките на човека зависят от самия него

От: „Изкуството на войната”, Сун Дзъ, 510 пр. н. е.