св. св. Кирил и Методий

Готов съм да умра за християнската вяра ╫ Блажения отец и учител Методий
Готов съм да умра за християнската вяра ╫ Блажения отец и учител Методий