Свети Николай Чудотворец

╫ Без смирение не можем да бъдем милостиви, тъй като гордите са жестокосърдечни
╫ Без смирение не можем да бъдем милостиви, тъй като гордите са жестокосърдечни