Свети Томас Мор

За хората е присъщо да пишат за лошите дела на мрамора, а за добрите - на пясъка ~ Томас МОР
За хората е присъщо да пишат за лошите дела на мрамора, а за добрите - на пясъка ~ Томас МОР