„Но най-вече благословени са онези, които умеят да разпознават Бог във всичко, което срещат – ще постигнат светлината на мъдростта.“

(Sir Thomas More (1527) by Hans Holbein the Younger)

Думи, които лекуват

Благословени са тези, които умеят да се присмиват на себе си, защото никога няма да престанат да се забавляват.

Благословени са тези, които умеят да отличат планина от камък, защото ще избегнат много неудобства.

Благословени са тези, които умеят да почиват и да спят без оправдание – ще се превърнат в мъдреци.

Благословени са тези, които умеят да мълчат и да слушат – всеки ден ще научават нови неща.

Благословени са тези, които са достатъчно интелигентни, за да не се вземат насериозно – ще бъдат ценени от своите съседи.

Благословени са онези, които проявяват внимание към извънредните ситуации на другите, без да се чувстват незаменими – ще бъдат несекващ извор на радост.

Благословени са онези, които гледат сериозно на малките неща и спокойно на сериозните неща – ще стигнат далеч в този живот.

Благословени са онези, които умеят да оценят една усмивка и да забравят един лош момент – пътят им ще бъде озарен от слънце.

Благословени са онези, които умеят да интерпретират доброжелателно действията на останалите, дори и привидно – ще ги считат за наивни, но това е справедливата цена на благотворителността.

Благословени са онези, които преди да действат мислят и преди да мислят се молят – ще избегнат много глупости.

Но най-вече благословени са онези, които умеят да разпознават Бог във всичко, което срещат – ще постигнат светлината на мъдростта.

От: „Думи, които лекуват“, Алекс Ровира, превод Лора Атанасова, изд. Хеликон, 2017 г.
*Sir Thomas More (1527) by Hans Holbein the Younger, en.wikipedia.org
*The Family of Sir Thomas More, c. 1594, Rowland Lockey after Hans Holbein the Younger, en.wikipedia.org