Сър Томас Мор или още - Свети Томас Мор, защото е провъзгласен за светец от Католическата църква през 1886 г. и канонизиран през 1935 г., е представян като „най-привлекателната фигура от началото на XVI век“., „гласът на съвестта“ на първата английска Реформация и „една от трите най-велики личности на английския Ренесанс“. Като учен, юрист, теолог, държавник и накрая мъченик той оказва не толкова влияние върху развитието на Реформацията в Англия, колкото върху създаването на собствен литературен жанр: футуристичното описание на идеалното общество. Заглавието на най-известния му труд - „Утопия“ - в крайна сметка става нарицателно, а прилагателното  „утопичен“ се използва често за описване на даден идеалистичен проект, чието осъществяване е твърде желателно, но е напълно нереално и непостижимо. В областта на политическата теория либералите, както и социалистите приписват на Томас Мор „бащинството“ на някои от своите идеи. 

(1478 ~ 1535 )

Всички ценим доброто, докато не го загубим безвъзвратно.

Мъдрецът по-скоро ще опита да избегне болестта, вместо да търси средства против нея.

Мнозина загиват, опитвайки се да погубят другите.

Повечето хора са непостоянни дотам, че седейки одобряват едно, а стоейки - друго. 

Нуждаем се от хора, с които да сме възможно най-открити. Да водиш истински разговори с хората изглежда много просто и очевидно, но се иска кураж и рискуване.

У владетелите няма място за философия.

Бързата възможност и шанс може да насърчи човек да посегне дори на това, което не е смеел да съзерцава.

Държавите се разпадат от пороци, а пороците се явяват следствие на лошите морални правила.

За хората е присъщо да пишат за лошите дела на мрамора, а за добрите - на пясъка.

Невъзможно е всичко да бъде добре, тъй като не всички хора са добри.

Щастието се заключава не във всяко удоволствие, а само в честното и благородното. 

Не поради злоба, а заради своята природа, жените обичайно ненавиждат тези, които мъжете им обичат.

Ако искате да имате успех, трябва да изглеждате така, като че ли го имате.

По-добре е да говориш обмислено, отколкото бързо.

Да похитиш чуждото удоволствие, за да се домогнеш до своето, е несправедливо. 

Вкусовете хорски са различни, характерите - капризни, природата им във висша степен - неблагодарна, а съжденията - сведени до пълна нелепост. 

Здравето само по себе си е удоволствие или неизбежно поражда удоволствие, така както огънят поражда топлина. 

Всеки, който съзнателно се опитва да бъде избран на обществена длъжност, автоматично е недостоен за това.

На младини имай любов и рози, а на старини - приятели и вино.

Изображение: Hans Holbein, the Younger - Sir Thomas More - en.wikipedia.org